DIVERSITY OF LIFE
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Astilbe astilboides)

2 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 2:
image of Astilbe astilboides
Astilbe astilboides
image of Astilbe astilboides
Astilbe astilboides
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe 2 Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 29750816 (31100)