DIVERSITY OF LIFE

Oresitrophe (Saxifragaceae)

1 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


4 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 4:

Oresitrophe rupifraga

Oresitrophe rupifraga

Oresitrophe rupifraga

Oresitrophe rupifraga
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe 4 Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 28425027 (31100)