DIVERSITY OF LIFE

Heuchera (Saxifragaceae)

   Alumroot

128 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


5 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 5:

Heuchera rubescens

Heuchera rubescens

Heuchera sanguinea

Heuchera sanguinea

Heuchera sanguinea
Heuchera found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera 5 Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 29993278 (31100)