DIVERSITY OF LIFE

Rodgersia (Saxifragaceae)

10 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


12 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 12:

Rodgersia henrici

Rodgersia henrici

Rodgersia henrici

Rodgersia henrici

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia 12 Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 28425026 (31100)