DIVERSITY OF LIFE

Astilboides (Saxifragaceae)

1 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


2 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 2:
image of Astilboides tabularis
Astilboides tabularis
image of Astilboides tabularis
Astilboides tabularis
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides 2 Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 29004487 (31100)