DIVERSITY OF LIFE

Rodgersia (Saxifragaceae)

10 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


12 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 12:
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia podophylla
Rodgersia podophylla
image of Rodgersia podophylla
Rodgersia podophylla
image of Rodgersia podophylla
Rodgersia podophylla
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia 12 Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 26473999 (31100)