DIVERSITY OF LIFE
Rodgersia henrici IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Rodgersia henrici)

4 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 4:
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
image of Rodgersia henrici
Rodgersia henrici
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia 4 Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 26454772 (31100)