DIVERSITY OF LIFE
Rodgersia sambucifolia IPNI record (IK)
Rodgersia sambucifoliaHemsl. IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Rodgersia sambucifolia)

5 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 5:
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
image of Rodgersia sambucifolia
Rodgersia sambucifolia
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia 5 Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 26503582 (31100)