DIVERSITY OF LIFE
Astilbe chinensis IPNI record (IK)
Astilbe chinensis IPNI record (IK)
Perennial Spirea

Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Astilbe chinensis)

6 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 6:

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis

Astilbe chinensis
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe 6 Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 29917207 (31100)