DIVERSITY OF LIFE
Rodgersia podophylla IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Rodgersia podophylla)

3 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 3:

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla

Rodgersia podophylla
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia 3 Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 26074235 (31100)