DIVERSITY OF LIFE
Rodgersia sambucifolia IPNI record (IK)
Rodgersia sambucifoliaHemsl. IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Rodgersia sambucifolia)

5 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 5:

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia

Rodgersia sambucifolia
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia 5 Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 28550044 (31100)