DIVERSITY OF LIFE
Saxifraga michauxii IPNI record (GCI)
Saxifraga michauxii IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Saxifraga michauxii)

1 IMAGE FOUND

Saxifraga michauxii
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga 1 Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 30028618 (31100)