DIVERSITY OF LIFE

Leandra (Melastomataceae)


syn: Oxymeris, Platycentrum
337 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


97 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Leandra

Leandra

Leandra acutiflora

Leandra aff kleinii

Leandra amplexicaulis

Leandra australis

Leandra australis

Leandra barbinervis

Leandra barbinervis

Leandra cf. kleinii

Leandra cf. simplicicaulis

Leandra cf. simplicicaulis

Leandra cf. simplicicaulis

Leandra cordifolia

Leandra cordifolia

Leandra dichotoma

Leandra dichotoma

Leandra dichotoma

Leandra dispar

Leandra dispar

Leandra dispar

Leandra dusenii

Leandra echinata

Leandra echinata

Leandra echinata

Leandra eichleri

Leandra eichleri

Leandra foveolata

Leandra fragilis

Leandra fragilis

Leandra fragilis

Leandra fragilis

Leandra glabrata

Leandra glabrata

Leandra granatensis

Leandra granatensis

Leandra granatensis

Leandra granatensis

Leandra hatschbachii

Leandra humilis

Leandra humilis

Leandra itataiae

Leandra lacunosa

Leandra lacunosa

Leandra lacunosa

Leandra lacunosa

Leandra laevigata

Leandra laevigata

Leandra longisetosa

Leandra longisetosa

Leandra longisetosa

Leandra longisetosa

Leandra longisetosa

Leandra melanodesma

Leandra melanodesma

Leandra melanodesma

Leandra melanodesma

Leandra melanodesma

Leandra melanodesma

Leandra pallida

Leandra pallida

Leandra pubistyla

Leandra pubistyla

Leandra pubistyla

Leandra purpurascens

Leandra purpurascens

Leandra refracta

Leandra refracta

Leandra regnellii

Leandra regnellii

Leandra regnellii

Leandra regnellii

Leandra reversa

Leandra reversa

Leandra reversa

Leandra riograndensis

Leandra riograndensis

Leandra riograndensis

Leandra sabiensis

Leandra sabiensis
NUMBER OF GENERA IN Melastomataceae: 211  KEW LIST: Melastomataceae
Acanthella Aciotis Acisanthera Adelobotrys Allomaieta Allomorphia Alloneuron Amphiblemma Amphitoma
Amphorocalyx Anaectocalyx Anerincleistus Antherotoma Appendicularia Arthrostemma Aschistanthera Astrocalyx Astronia
Astronidium Axinaea Barthea Beccarianthus Behuria Bellucia Benevidesia Bertolonia Bisglaziovia
Blakea Blastus Boerlagea Boyania Brachyotum Brachypremna Bredia Brittenia Bucquetia
Cailliella Calvoa Calycogonium Cambessedesia Campimia Carionia Castratella Catanthera Catocoryne
Centradenia Centradeniastrum Centronia Chaetolepis Chaetostoma Chalybea Charianthus Cincinnobotrys Clidemia
Comolia Comoliopsis Conostegia Copedesma Creaghiella Creochiton Cryptophysa Cyanandrium Cyphostyla
Cyphotheca Dalenia Desmoscelis Dicellandra Dicerospermum Dichaetanthera Dinophora Dionycha Dionychastrum
Diplarpea Diplectria Dissochaeta Dissotis Dolichoura Driessenia Eisocreochiton Enaulophyton Eriocnema
Ernestia Farringtonia Feliciadamia Felliciadamia Fordiophyton Fritzchia Graffenrieda Gravesia Guyonia
Henriettea Henriettella Heterocentron Heterotis Heterotrichum Huberia Huilaea Hylocharis Hypenanthe
Kendrickia Kerriothyrsus Killipia Kirkbridea Lavoisiera Leandra 80 Lijndenia Lithobium Llewelynia
Loreya Loricalepis Macairea Macrocentrum Macrolenes Maguireanthus Maieta Mallophyton Marcetia
Mecranium Medinilla Meiandra Melastoma Melastomastrum Memecylon Menendezia Meriania Merianthera
Miconia Microlepis Microlicia Monochaetum Monolena Mouriri Myriaspora Myrmidone Neblinanthera
Necramium Neodriessenia Nepsera Nerophila Ochthephilus Ochthocharis Omphalopus Opisthocentra Oritrephes
Orthogoneuron Osbeckia Ossaea Otanthera Oxyspora Pachyanthus Pachycentria Pachyloma Pentossaea
Phainantha Phainanthe Phyllagathis Pilocosta Plagiopetalum Pleiochiton Pleroma Plethiandra Podocaelia
Pogonanthera Poikilogyne Poilannammia Poteranthera Preussiella Pseudodissochaeta Pseudoernestia Pseudosbeckia Pternandra
Pterogastra Pterolepis Rhexia Rhynchanthera Rousseauxia Salpinga Sandemania Sarcopyramis Schwackaea
Scorpiothyrsus Siphanthera Sonerila Spathandra Sporoxeia Stanmarkia Stapfiophyton Stenodon Stussenia
Styrophyton Sussenia Svitramia Tateanthus Tayloriophyton Tessmannianthus Tetraphyllaster Tetrazygia Tibouchina
Tibouchinopsis Tigridiopalma Tococa Topobea Trembleya Trigynia Triolena Tristemma Tryssophyton
Tylanthera Vietsenia Votomita Warneckea


Taxon pages loaded to date: 29893324 (31100)