DIVERSITY OF LIFE

Miconia (Melastomataceae)


syn: Catonia, Icaria, Pachydesmia, Pterocladon
1562 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


205 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:

Miconia

Miconia

Miconia

Miconia aeruginosa

Miconia affinis

Miconia affinis

Miconia affinis

Miconia affinis

Miconia affinis

Miconia affinis

Miconia albicans

Miconia albicans

Miconia albicans

Miconia albicans

Miconia alternans

Miconia alternans

Miconia alternans

Miconia astroplocama

Miconia bilopezii

Miconia bilopezii

Miconia bilopezii

Miconia biperulata

Miconia bubalina

Miconia bubalina

Miconia cabucu

Miconia cabucu

Miconia caesariata

Miconia calvescens

Miconia calvescens

Miconia calvescens

Miconia calvescens

Miconia calvescens

Miconia calvescens

Miconia capixaba

Miconia capixaba

Miconia ceramicarpa

Miconia ceramicarpa

Miconia ceramicarpa

Miconia cernua

Miconia cernua

Miconia cernua

Miconia cernua

Miconia cernua

Miconia cernua

Miconia chartaceae

Miconia ciliata

Miconia ciliata

Miconia ciliata

Miconia cinerascens

Miconia cinerascens

Miconia cinnamomifolia

Miconia cinnamomifolia

Miconia collatata

Miconia collatata

Miconia cubatanensis

Miconia cubatanensis

Miconia discolor

Miconia discolor

Miconia dodecandra

Miconia doneana

Miconia doriana

Miconia doriana

Miconia elvirae

Miconia elvirae

Miconia elvirae

Miconia elvirae

Miconia fasciculata

Miconia fasciculata

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia floribunda

Miconia glandulifera

Miconia glandulifera

Miconia glandulifera

Miconia glandulifera
NUMBER OF GENERA IN Melastomataceae: 211  KEW LIST: Melastomataceae
Acanthella Aciotis Acisanthera Adelobotrys Allomaieta Allomorphia Alloneuron Amphiblemma Amphitoma
Amphorocalyx Anaectocalyx Anerincleistus Antherotoma Appendicularia Arthrostemma Aschistanthera Astrocalyx Astronia
Astronidium Axinaea Barthea Beccarianthus Behuria Bellucia Benevidesia Bertolonia Bisglaziovia
Blakea Blastus Boerlagea Boyania Brachyotum Brachypremna Bredia Brittenia Bucquetia
Cailliella Calvoa Calycogonium Cambessedesia Campimia Carionia Castratella Catanthera Catocoryne
Centradenia Centradeniastrum Centronia Chaetolepis Chaetostoma Chalybea Charianthus Cincinnobotrys Clidemia
Comolia Comoliopsis Conostegia Copedesma Creaghiella Creochiton Cryptophysa Cyanandrium Cyphostyla
Cyphotheca Dalenia Desmoscelis Dicellandra Dicerospermum Dichaetanthera Dinophora Dionycha Dionychastrum
Diplarpea Diplectria Dissochaeta Dissotis Dolichoura Driessenia Eisocreochiton Enaulophyton Eriocnema
Ernestia Farringtonia Feliciadamia Felliciadamia Fordiophyton Fritzchia Graffenrieda Gravesia Guyonia
Henriettea Henriettella Heterocentron Heterotis Heterotrichum Huberia Huilaea Hylocharis Hypenanthe
Kendrickia Kerriothyrsus Killipia Kirkbridea Lavoisiera Leandra Lijndenia Lithobium Llewelynia
Loreya Loricalepis Macairea Macrocentrum Macrolenes Maguireanthus Maieta Mallophyton Marcetia
Mecranium Medinilla Meiandra Melastoma Melastomastrum Memecylon Menendezia Meriania Merianthera
Miconia 80 Microlepis Microlicia Monochaetum Monolena Mouriri Myriaspora Myrmidone Neblinanthera
Necramium Neodriessenia Nepsera Nerophila Ochthephilus Ochthocharis Omphalopus Opisthocentra Oritrephes
Orthogoneuron Osbeckia Ossaea Otanthera Oxyspora Pachyanthus Pachycentria Pachyloma Pentossaea
Phainantha Phainanthe Phyllagathis Pilocosta Plagiopetalum Pleiochiton Pleroma Plethiandra Podocaelia
Pogonanthera Poikilogyne Poilannammia Poteranthera Preussiella Pseudodissochaeta Pseudoernestia Pseudosbeckia Pternandra
Pterogastra Pterolepis Rhexia Rhynchanthera Rousseauxia Salpinga Sandemania Sarcopyramis Schwackaea
Scorpiothyrsus Siphanthera Sonerila Spathandra Sporoxeia Stanmarkia Stapfiophyton Stenodon Stussenia
Styrophyton Sussenia Svitramia Tateanthus Tayloriophyton Tessmannianthus Tetraphyllaster Tetrazygia Tibouchina
Tibouchinopsis Tigridiopalma Tococa Topobea Trembleya Trigynia Triolena Tristemma Tryssophyton
Tylanthera Vietsenia Votomita Warneckea


Taxon pages loaded to date: 29892533 (31100)