Ipomoea sloteri(H.D.House) van Ooststr. IPNI record (IK)
Convolvulaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Ipomoea sloteri)

1 IMAGE FOUND
image of Ipomoea sloteri
Ipomoea sloteri
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 62  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Cardiochlamys Cladostigma
Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Decalobanthus Dichondra Dichondropsis Dicranostyles Dinetus
Dipteropeltis Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia Hyalocystis Ipomoea 1
Iseia Itzaea Jacquemontia Lepistemon Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa Merremia Metaporana
Mina Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odoniella Operculina Paralepistemon Pentacrostigma Pharbitis
Polymeria Porana Poranopsis Quamoclit Rapona Remirema Rivea Sabaudiella Saccia
Seddera Stictocardia Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 10523367 (31100)