DIVERSITY OF LIFE

Merremia (Convolvulaceae)


syn: Astromerremia, Skinneria
   Woodrose, Hawaiian Woodrose

155 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


4 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 4:
image of Merremia sibirica
Merremia sibirica
image of Merremia sibirica
Merremia sibirica
image of Merremia sibirica
Merremia sibirica
image of Merremia sibirica
Merremia sibirica
NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 63  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Decalobanthus Dichondra Dichondropsis Dicranostyles
Dinetus Dipteropeltis Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia Humbertia Hyalocystis
Ipomoea Iseia Itzaea Jacquemontia Lepistemon Lepistemonopsis Lysiostyles Maripa Merremia 4
Metaporana Mina Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odoniella Operculina Paralepistemon Pentacrostigma
Pharbitis Polymeria Porana Poranopsis Quamoclit Rapona Remirema Rivea Sabaudiella
Saccia Seddera Stictocardia Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 20832885 (31100)