Chrysosplenium alternifoliumLinn. IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Chrysosplenium alternifolium)

4 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 4:

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 33  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium 4 Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 10525400 (31100)