DIVERSITY OF LIFE

Chrysosplenium (Saxifragaceae)

   Saxifrage, Golden Saxifrage

163 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


11 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 11:

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium alternifolium

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium tetrandrum
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium 11 Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 29842001 (31100)