DIVERSITY OF LIFE
Chrysosplenium macrophyllum IPNI record (IK)
Saxifragaceae

TAMU Image Gallery GOOGLE (Chrysosplenium macrophyllum)

5 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 5:

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum

Chrysosplenium macrophyllum
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium 5 Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 26137829 (31100)