DIVERSITY OF LIFE

Bergenia (Saxifragaceae)


syn: Megasea
   Saxifrage

32 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


12 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 12:

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia

Bergenia ciliata

Bergenia ciliata

Bergenia ciliata
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia 12 Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 30062876 (31100)