DIVERSITY OF LIFE

Jamesia (Saxifragaceae)


syn: Edwinia
6 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


3 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 3:

Jamesia americana

Jamesia americana

Jamesia americana
NUMBER OF GENERA IN Saxifragaceae: 34  KEW LIST: Saxifragaceae
Astilbe Astilboides Bensoniella Bergenia Bolandra Boykinia Chrysospleniella Chrysosplenium Conimitella
Darmera Elmera Heuchera Jamesia 3 Jepsonia Leptarrhena Lithophragma Micranthes Mitella
Mukdenia Oresitrophe Peltoboykinia Rodgersia Saniculophyllum Saxifraga Saxifragella Saxifragodes Saxifragopsis
Suksdorfia Sullivantia Tanakaea Telesonix Tellima Tiarella Tolmiea


Taxon pages loaded to date: 29871310 (31100)