DIVERSITY OF LIFE

Ipomoea (Convolvulaceae)


syn: Acmostemon, Batatas, Bonanox, Calonyction, Calycantherum, Diatremis, Dimerodisus, Exogonium, Mina, Parasitipomoea, Pentacrostigma, Pharbitis, Quamoclit, Saccia
   Earth, Morning Glory, Sweet Potato

1641 species names (IPNI) found:

TAMU Image Gallery ING GOOGLE


46 IMAGES FOUND AT PLANTSYSTEMATICS.ORG: IMAGES 1 - 46:
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea
Ipomoea
image of Ipomoea barbatisepala
Ipomoea barbatisepala
image of Ipomoea barbatisepala
Ipomoea barbatisepala
image of Ipomoea barbatisepala
Ipomoea barbatisepala
image of Ipomoea coccinea
Ipomoea coccinea
image of Ipomoea coccinea
Ipomoea coccinea
image of Ipomoea coccinea
Ipomoea coccinea
image of Ipomoea cristulata
Ipomoea cristulata
image of Ipomoea cristulata
Ipomoea cristulata
image of Ipomoea cristulata
Ipomoea cristulata
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hastigera
Ipomoea hastigera
image of Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea
image of Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea
image of Ipomoea hederacea
Ipomoea hederacea
image of Ipomoea horsfalliae
Ipomoea horsfalliae
image of Ipomoea horsfalliae
Ipomoea horsfalliae
image of Ipomoea horsfalliae
Ipomoea horsfalliae
image of Ipomoea lobata
Ipomoea lobata
image of Ipomoea lobata
Ipomoea lobata
image of Ipomoea lobata
Ipomoea lobata
image of Ipomoea murucoides
Ipomoea murucoides
image of Ipomoea murucoides
Ipomoea murucoides
image of Ipomoea murucoides
Ipomoea murucoides
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea pes-caprae
Ipomoea pes-caprae
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea stolonifera
Ipomoea stolonifera
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
image of Ipomoea tiliacea
Ipomoea tiliacea
Ipomoea found in cladograms:
  3-gene 567 taxon Angiosperm Consensus Tree (rbcL, 18s, atpB)

  500 taxon rbcL Seed Plant Consensus Tree

NUMBER OF GENERA IN Convolvulaceae: 60  KEW LIST: Convolvulaceae
Aniseia Argyreia Astripomoea Blinkworthia Bonamia Calycobolus Calystegia Camonea Cardiochlamys
Cladostigma Convolvulus Cordisepalum Cressa Cuscuta Daustinia Daustinia Decalobanthus Dichondra
Dicranostyles Dinetus Dipteropeltis Distimake Erycibe Evolvulus Falkia Hewittia Hildebrandtia
Humbertia Hyalocystis Ipomoea 46 Itzaea Jacquemontia Keraunea Keraunea Lepistemon Lepistemonopsis
Lysiostyles Maripa Merremia Metaporana Nephrophyllum Neuropeltis Neuropeltopsis Odonellia Operculina
Paralepistemon Polymeria Porana Poranopsis Rapona Remirema Rivea Seddera Stictocardia
Stylisma Tetralocularia Tridynamia Turbina Wilsonia Xenostegia


Taxon pages loaded to date: 21456737 (31100)